Trang chủ

Gói thầu mới nhất

Gói thầu xây dựng ABC công ty

Chủ đầu tư:Công ty ABC Việt Nam

Ngày đăng: 19/09/2019 Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019

Mua sắm thiết bị dạy học cho Trường THPT Thuận Châu

Chủ đầu tư:Công ty cổ phần AZKIDO Việt Nam

Ngày đăng: 19/09/2019 Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2019

TẠO GÓI THẦU MỚI - CNTT

Chủ đầu tư:ANC Lee

Ngày đăng: 21/08/2019 Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2019
Nhà Cung Cấp Nổi Bật
Đối tác