gói thầu về health and public services sector

Đơn vị mời thầu:Sunn
Lĩnh vực mời thầu:Hỗn hợp

Thông tin chung

  • Ngày đăng:02/07/2019
  • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
  • Hình thức đấu thầu:Đấu thầu chỉ định
  • Nguồn vốn: Ngân sách cho dự án là năm trăm triệu đồng
  • Địa điểm phát hành:

    58 Nguyễn Văn Cừ, Vinh, Nghệ An

Ngày bán HSMT

02/07/2019 đến 06/07/2019

Ngày mở thầu

07/07/2019 đến 31/07/2019

100.000 ₫ Giá hồ sơ
250.000 ₫ Bảo đảm dự thầu

Nội Dung

mô tả gói thầu về health and public services sector

Tệp Dung lượng Ngày tạo
4. Phụ lục 03 - Kế hoạch triển khai.docx 31.7764 KB 02/07/2019
Địa chỉ: Số 123A Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Email: duongthia@gmail.com
Website: Chưa Cập Nhật