gói thầu về nhóm ngành service industry

Đơn vị mời thầu:Sunn
Lĩnh vực mời thầu:

Thông tin chung

  • Ngày đăng:02/07/2019
  • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu hạn chế
  • Nguồn vốn: một tỷ đồng ghi bằng chữ đủ 25 ký tự nhé
  • Địa điểm phát hành:

    295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày bán HSMT

02/07/2019 đến 15/07/2019

Ngày mở thầu

23/07/2019 đến 10/08/2019

500.000 ₫ Giá hồ sơ
1.000.000 ₫ Bảo đảm dự thầu

Nội Dung

mô tả về gói thầu về nhóm ngành service industry

Tệp Dung lượng Ngày tạo
SanTMDT_BusinessFlow.pdf 673.5576 KB 02/07/2019
Địa chỉ: Số 123A Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Email: duongthia@gmail.com
Website: Chưa Cập Nhật