Mời Thầu

4 Gói thầu
Sắp xếp

Mua sắm thiết bị dạy học cho Trường THPT Thuận Châu

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần AZKIDO Việt Nam 10.000.000 ₫

 Hà Nội  Ngày đăng: 14/09/2019  Hạn nộp hồ sơ: 05/10/2019

TẠO GÓI THẦU MỚI - CNTT

Chủ đầu tư: ANC Lee 20.000.000 ₫

 Đang cập nhật  Ngày đăng: 18/08/2019  Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019

gói thầu về nhóm ngành service industry

Chủ đầu tư: Sunn 1.000.000 ₫

 Đang cập nhật  Ngày đăng: 02/07/2019  Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2019

gói thầu về health and public services sector

Chủ đầu tư: Sunn 250.000 ₫

 Đang cập nhật  Ngày đăng: 02/07/2019  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2019

4 sản phẩm

Hiển thị mỗi trang