Sunn

Điện thoại:
Website: Chưa Cập Nhật
Sản Phẩm Chính: điện tử
Lĩnh Vực hoạt động: Bán buôn và bán lẻ, ô tô & xe máy
Ngày Thành Lập: 04/02/2015
Đại Diện Pháp Nhân: Dương Thị A
Mã doanh nghiệp/ Mã số thuế: a45
Vốn Đăng Ký: 200.000 ₫
Doanh Thu Hàng Năm: 10 tỷ - 20 tỷ ( Cập Nhật 02/2020)
Số lượng lao động: 50 nv - 100 nv ( Cập Nhật 02/2020)
Thị trường xuất nhập khẩu: 123
Cổ Đông Là Người Nước Ngoài: Không
Là Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp: Chưa Cập Nhật
Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Họ Dương? Không
Khách Hàng - Đối Tác Chính:

Sun 

Giới Thiệu
Năng Lực

acdh