Cty TNHH cây dược liệu La Hiên

Sản Phẩm Chính: Si rô La Hiên
Lĩnh Vực: Sản xuất
Ngày Thành Lập: 30/06/2016
Đại Diện Pháp Nhân: Dương Trung Hiếu
Số ĐKKD: 4601296006
Vốn Đăng Ký: Chưa Cập Nhật
Doanh Thu Hàng Năm: < 1 tỷ ( Cập Nhật 03/2019)
Số Lượng Nhân Viên: 5 nv - 50 nv ( Cập Nhật 03/2019)
Quy Mô Doanh Nghiệp: Vừa và Nhỏ
Doanh Nghiệp Có Xuất Khẩu / Nhập Khẩu: Không xuất khẩu / nhập khẩu
Cổ Đông Là Người Nước Ngoài: Không
Là Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp: Chưa Cập Nhật
Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Họ Dương?
Khách Hàng - Đối Tác Chính: Chưa Cập Nhật
Gửi Liên Hệ
Sản Phẩm Chính: Si rô La Hiên
Lĩnh Vực: Sản xuất
Ngày Thành Lập: 06/30/2016
Đại Diện Pháp Nhân: Dương Trung Hiếu
Số ĐKKD: 4601296006
Vốn Đăng Ký: Chưa Cập Nhật
Doanh Thu Hàng Năm: < 1 tỷ ( Cập Nhật 03/2019)
Số Lượng Nhân Viên: 5 nv - 50 nv ( Cập Nhật 03/2019)
Năng Lực Thương Mại:
Sản Phẩm Chính: Si rô La Hiên
Lĩnh Vực: Sản xuất
Ngày Thành Lập: 06/30/2016
Đại Diện Pháp Nhân: Dương Trung Hiếu
Số ĐKKD : 4601296006
Vốn Đăng Ký: Chưa Cập Nhật
Doanh Thu Hàng Năm: < 1 tỷ ( Cập Nhật 03/2019)
Số Lượng Nhân Viên: 5 nv - 50 nv ( Cập Nhật 03/2019)
Năng Lực Sản Xuất
Sản Phẩm Chính: Si rô La Hiên
Lĩnh Vực: Sản xuất
Ngày Thành Lập: 06/30/2016
Đại Diện Pháp Nhân : Dương Trung Hiếu
Số ĐKKD : 4601296006
Vốn Đăng Ký: Chưa Cập Nhật
Doanh Thu Hàng Năm: < 1 tỷ ( Cập Nhật 03/2019)
Số Lượng Nhân Viên: 5 nv - 50 nv ( Cập Nhật 03/2019)
Chứng Chỉ R&D
Loại Chứng Chỉ: Chưa Cập Nhật
Số Tham Chiếu : Chưa Cập Nhật
Tên Chứng chỉ: Chưa Cập Nhật
Ngày Cấp: 03/2019
Ngày Hiệu Lực: 03/2019
Ngày Hết Hạn: 03/2019