Công ty TNHH MTV công nghệ sau thu hoạch Dương Xuân Quả

Sản Phẩm Chính: Gạo sữa nn
Lĩnh Vực hoạt động: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Ngày Thành Lập: 28/11/2018
Đại Diện Pháp Nhân: Dương Xuân Quả
Mã doanh nghiệp/ Mã số thuế: Chưa Cập Nhật
Vốn Đăng Ký: Chưa Cập Nhật
Doanh Thu Hàng Năm: Chưa Cập Nhật
Số lượng lao động: Chưa Cập Nhật
Thị trường xuất nhập khẩu: Chưa Cập Nhật
Cổ Đông Là Người Nước Ngoài: Không
Là Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp: Chưa Cập Nhật
Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Họ Dương? Không
Khách Hàng - Đối Tác Chính: Chưa Cập Nhật
Giới Thiệu
Năng Lực