Cơ sở Sản xuất và Kinh doanh Miến dong sạch Dương Kiên

Điện thoại:
Website: Chưa Cập Nhật
Sản Phẩm Chính: Miến dong sạch
Lĩnh Vực hoạt động: Công nghiệp chế biến, chế tạo
Ngày Thành Lập: 04/11/2019
Đại Diện Pháp Nhân: Dương Đình Khôi
Mã doanh nghiệp/ Mã số thuế: Chưa Cập Nhật
Vốn Đăng Ký: Chưa Cập Nhật
Doanh Thu Hàng Năm: Chưa Cập Nhật
Số lượng lao động: Chưa Cập Nhật
Thị trường xuất nhập khẩu: Chưa Cập Nhật
Cổ Đông Là Người Nước Ngoài: Không
Là Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp: Chưa Cập Nhật
Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Họ Dương?
Khách Hàng - Đối Tác Chính: Chưa Cập Nhật
Giới Thiệu

Lấy chất lượng làm nên thương hiệu, Cơ sở Sản xuất và Kinh doanh miến dong sạch Dương Kiên đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình, góp phần gìn giữ, bảo tồn nghề làm miến truyền thống của gia đình, dòng họ.

Năng Lực