ANC Lee

Địa điểm: 123 Cau giay
Điện thoại:
Website: http://duylv.com
Sản Phẩm Chính: San xuat che tao
Lĩnh Vực hoạt động: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Ngày Thành Lập: 17/08/2019
Đại Diện Pháp Nhân: Nguyen Van A
Mã doanh nghiệp/ Mã số thuế: ANCB34
Vốn Đăng Ký: 20.000.000.000 ₫
Doanh Thu Hàng Năm: 10 tỷ - 20 tỷ ( Cập Nhật 08/2019)
Số Lượng Nhân Viên: 100 nv - 200 nv ( Cập Nhật 08/2019)
Quy Mô Doanh Nghiệp: Vừa và Nhỏ
Doanh Nghiệp Có Xuất Khẩu / Nhập Khẩu: Có xuất khẩu / nhập khẩu
Cổ Đông Là Người Nước Ngoài:
Là Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp: VCCI
Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Họ Dương?
Khách Hàng - Đối Tác Chính: Chưa Cập Nhật
Giới Thiệu
Năng Lực Thương Mại

Năng Lực R&D

Năng Lực Sản Xuất

Chứng Chỉ R&D
Loại Chứng Chỉ: Chứng chỉ sản phẩm/Báo cáo thử nghiệm
Số Tham Chiếu : Chưa Cập Nhật
Tên Chứng chỉ: iSO14001
Ngày Cấp: 09/2019
Ngày Hiệu Lực: 09/2019
Ngày Hết Hạn: 09/2019