Danh sách gian hàng

Sản phẩm chính: MÁY BƠM NƯỚC

Lĩnh vực: Sản xuất

Địa bàn: Hưng Yên

Doanh thu hàng năm: > 50 tỷ

Sản phẩm chính: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Lĩnh vực: Thương mại

Địa bàn: Bình Dương

Doanh thu hàng năm: 10 tỷ - 20 tỷ

Sản phẩm chính: Giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Dịch vụ

Địa bàn: Hồ Chí Minh

Doanh thu hàng năm: 1 tỷ - 5 tỷ

Sản phẩm chính: Si rô La Hiên

Lĩnh vực: Sản xuất

Địa bàn: Thái Nguyên

Doanh thu hàng năm: < 1 tỷ

Mục 1 để 4 14 tất cả

Hiển thị mỗi trang